ชื่อ - นามสกุล :(นายนุวัฒ์ อุทารสวัสดิ์)
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :